உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9.06 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,06,76,314 ஆகி இதுவரை 19,42,545 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,12,214 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,06,76,314 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,833 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 19,42,545 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,47,97,619 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,39,36,150 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,13,453 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,29,17,334 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,792 அதிகரித்து மொத்தம் 3,83,276 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,34,79,864 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,085 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,04,67,431 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 150 அதிகரித்து மொத்தம் 1,51,198 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,00,92,130 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 60,078 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 81,05,790 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 483 அதிகரித்து மொத்தம் 2,03,140 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 71,67,651 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,851 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 34,01,954 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 483 அதிகரித்து மொத்தம் 61,837 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 27,78,889 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54,940  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 30,72,349 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 563 அதிகரித்து மொத்தம் 81,431 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 14,06,967 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.