உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.35 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,34,30,086ஆகி இதுவரை 25,18,256 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,41,134 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,35,30,086 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10,463 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 25,18,256 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 8,91,19,533 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,18,92,297 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 75,571 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,90,50,456 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,336 அதிகரித்து மொத்தம் 5,20,708 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,94,34,319 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,568 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,10,63,038 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 119 அதிகரித்து மொத்தம் 1,56,861 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,07,48,759 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 67,878 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,03,93,886 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,582 அதிகரித்து மொத்தம் 2,51,661 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 93,23,696 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,198 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 42,12,100 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 446 அதிகரித்து மொத்தம் 84,876 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 37,67,664 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,985 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 41,54,562 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 446 அதிகரித்து மொத்தம் 1,22,070 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 27,27,466 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.