உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.46 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,46,74,302ஆகி இதுவரை 25,42,556 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,05,579 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,46,74,302 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,970 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 25,42,556 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,02,28,716 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,19,03,030 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 49,412 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,92,55,344 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,283 அதிகரித்து மொத்தம் 5,25,776 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,96,94,306 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,616 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,11,12,056 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 108 அதிகரித்து மொத்தம் 1,57,196 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,07,84,568 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,027 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,05,51,259 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 755 அதிகரித்து மொத்தம் 2,55,018 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 94,11,033 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,359 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 42,46,079 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 379 அதிகரித்து மொத்தம் 86,142 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 38,11,797 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,035 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 41,76,554 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 144 அதிகரித்து மொத்தம் 1,22,849 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 29,05,317 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.