உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.74 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,74,33,799 ஆகி இதுவரை 26,04,805 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,64,930 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,74,33,799 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,536 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 26,04,805 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,29,41,175 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,18,87,819 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 41,967 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,96,96,250 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 716 அதிகரித்து மொத்தம் 5,37,838 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,03,36,656 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18,691 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,12,29,271 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 99 அதிகரித்து மொத்தம் 1,57,890 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,08,80,880 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 80,024 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,10,19,344 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,064 அதிகரித்து மொத்தம் 2,65,500 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 97,57,178 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 10,595 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 43,22,776 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 368 அதிகரித்து மொத்தம் 80,024 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 39,11,924 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 10,595 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 43,22,776 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 82 அதிகரித்து மொத்தம் 1,24,501 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 31,99,585 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.