உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.77 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,77,37,737 ஆகி இதுவரை 26,11,566 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,85,780 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,77,37,737 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,265 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 26,11,780 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,34,01,035 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,17,25,146 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 43,753 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,97,43,289 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 763 அதிகரித்து மொத்தம் 5,38,803 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,04,42,419 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,353 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,12,44,624 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 76 அதிகரித்து மொத்தம் 1,57,996 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,08,97,486 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,138 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,12,44,624 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,114 அதிகரித்து மொத்தம் 2,66,614 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 97,82,320 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 10,263 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 43,33,029 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 379 அதிகரித்து மொத்தம் 89,473 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 39,22,246 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,712 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 42,23,232 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 66 அதிகரித்து மொத்தம் 1,24,566 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 32,78,629 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.