உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13.59 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13,59,94,123 ஆகி இதுவரை 29,39,037 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,03,555 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 13,59,94,123 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 11,274 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 29,39,037 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,93,58,524 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,36,96,562 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 66,764 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,18,69,980 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 740 அதிகரித்து மொத்தம் 5,75,593 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,44,23,589 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 69,592 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,34,45,006 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,535 அதிகரித்து மொத்தம் 3,51,469 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,18,38,564 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,52,682 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,33,55,465 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 838 அதிகரித்து மொத்தம் 1,69,305 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,20,78,333 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 43,284 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 20,23,785 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 207 அதிகரித்து மொத்தம் 98,602 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 3,03,639 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,704 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 46,32,688 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 402 அதிகரித்து மொத்தம் 1,02,649 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 42,58,279 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.