உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14.35 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14,35,32,001 ஆகி இதுவரை 30,56,850 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,20,770 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 14,35,32,001 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 13,829 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 30,56,829 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 12,21,35,865 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,83,39,286 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 59,856 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,25,36,009 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 881 அதிகரித்து மொத்தம் 5,82,454 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,51,04,331 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,94,290 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,56,09,004 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,020 அதிகரித்து மொத்தம் 1,82,570 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,32,69,863 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 73,172 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,40,50,885 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,481 அதிகரித்து மொத்தம் 3,78,530 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,25,61,689 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 43,098 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 53,39,920 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 375 அதிகரித்து மொத்தம் 1,01,597 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 41,81,381 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,164 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,18,584 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 379 அதிகரித்து மொத்தம் 1,06,307 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 43,43,229 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.