விக்ரம் லாண்டர் குறித்த புதிய படத்தை வெளியிட்ட நாசா

விக்ரம் லாண்டர் குறித்த புதிய படத்தை வெளியிட்ட நாசா

நிலவில் உள்ள விக்ரம் லாண்டருக்கு நாசா சிக்னல் அனுப்புகிறது

நிலவில் உள்ள விக்ரம் லாண்டருக்கு நாசா சிக்னல் அனுப்புகிறது

சந்திரயான் 2 விண்கல ஆயுளை 7 வருடம் நீட்டித்த இஸ்ரோ

சந்திரயான் 2 விண்கல ஆயுளை 7 வருடம் நீட்டித்த இஸ்ரோ

சந்திரயான் 2 க்குப் பிறகு இஸ்ரோவின் அடுத்த திட்டங்களின் பணி தொடக்கம்

சந்திரயான் 2 க்குப் பிறகு இஸ்ரோவின் அடுத்த திட்டங்களின் பணி தொடக்கம்

இஸ்ரோ உடன் விண்வெளிக் கூட்டாய்வு நடத்த நாசா விருப்பம்

இஸ்ரோ உடன் விண்வெளிக் கூட்டாய்வு நடத்த நாசா விருப்பம்

சந்திரயான் 2 விண்கலத்தின் ‘விக்ரம் லேண்டர்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: இஸ்ரோ அறிவிப்பு

சந்திரயான் 2 விண்கலத்தின் ‘விக்ரம் லேண்டர்’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது: இஸ்ரோ அறிவிப்பு

நிலவைத் தொடும் நமது எண்ணம் மேலும் வலுவடைந்துள்ளது : பிரதமர் மோடி

நிலவைத் தொடும் நமது எண்ணம் மேலும் வலுவடைந்துள்ளது : பிரதமர் மோடி

’சந்திரயான்2 திட்டம் தோல்வி அல்ல’: சந்திராயன்1 இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை

’சந்திரயான்2 திட்டம் தோல்வி அல்ல’: சந்திராயன்1 இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை

விக்ரம் லாண்டர் நிலவில் இறங்கி இருக்கும் : முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குனர் நம்பிக்கை

விக்ரம் லாண்டர் நிலவில் இறங்கி இருக்கும் : முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குனர் நம்பிக்கை

சந்திரயான் 2 : விஞ்ஞானிகளுக்கு மோடி, ராகுல் பாராட்டு

சந்திரயான் 2 : விஞ்ஞானிகளுக்கு மோடி, ராகுல் பாராட்டு

சந்திரயான் 2 : தடங்கலிலும் சாதனை புரிந்த இந்தியா

சந்திரயான் 2 : தடங்கலிலும் சாதனை புரிந்த இந்தியா

சந்திரயான்-2 ஆர்பிட்டர் மூலம் நிலவில் ஆய்வுகள் தொடரும்! இஸ்ரோ

சந்திரயான்-2 ஆர்பிட்டர் மூலம் நிலவில் ஆய்வுகள் தொடரும்! இஸ்ரோ

1 2 3