ஈரான்மீதான தாக்குதல் எதிரொலி: பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்வு

ஈரான்மீதான தாக்குதல் எதிரொலி: பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்வு

மீண்டும் உயர்ந்து வரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை! வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி

மீண்டும் உயர்ந்து வரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை! வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 77.58க்கும், டீசல் ரூ. 69.81க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 77.58க்கும், டீசல் ரூ. 69.81க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ.77.91-க்கும், டீசல் ரூ.71.91-க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ.77.91-க்கும், டீசல் ரூ.71.91-க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.77.29க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.69.59க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.77.29க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.69.59க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.97க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.97க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.81க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.81க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.08க்கும், டீசல் ரூ. 69.60க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.08க்கும், டீசல் ரூ. 69.60க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.87க்கும், டீசல் ரூ. 69.71க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.87க்கும், டீசல் ரூ. 69.71க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.99க்கும், டீசல் ரூ. 69.77க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.99க்கும், டீசல் ரூ. 69.77க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 7.04க்கும், டீசல் ரூ. 69.83க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 7.04க்கும், டீசல் ரூ. 69.83க்கும் விற்பனை

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை