DOTE

இன்று வெளியாகிறது பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல்! அமைச்சர் கே.பி அன்பழகன் வெளியிடுகிறார்…

சென்னை: தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு பொறியியல் கலாந்தாய்வை தமிழ்நாடு  தொழில் நுட்ப கல்வி இயக்ககம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், இன்று …