அணுக்கழிவுகள் கூடங்குளம் வளாகத்திலேயே சேமித்து வைக்கப்படும்! மத்தியஅரசு மீண்டும் அடாவடி

அணுக்கழிவுகள் கூடங்குளம் வளாகத்திலேயே சேமித்து வைக்கப்படும்! மத்தியஅரசு மீண்டும் அடாவடி

அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க இந்தியாவில் கூடங்குளம் தேர்வு: ஜூலை 10ந்தேதி பொதுமக்களிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம்… பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி

அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க இந்தியாவில் கூடங்குளம் தேர்வு: ஜூலை 10ந்தேதி பொதுமக்களிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம்… பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி

கூடங்குளத்தில் மீண்டும் தொடங்கிய மின் உற்பத்தி: அதிகாரிகள் தகவல்

கூடங்குளத்தில் மீண்டும் தொடங்கிய மின் உற்பத்தி: அதிகாரிகள் தகவல்

கூடங்குளம்:  அணு உலை கட்டுமானம்! மோடி – புதின் தொடங்கி வைத்தனர்!!

கூடங்குளம்: அணு உலை கட்டுமானம்! மோடி – புதின் தொடங்கி வைத்தனர்!!

கூடங்குளம் 2வது அணு உலை: மீண்டும் மின் உற்பத்தி  தொடக்கம்!

கூடங்குளம் 2வது அணு உலை: மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடக்கம்!

கூடங்குளம் 3, 4-வது அணுஉலை கட்டுமாணம்:  புதின்- மோடி நாளை தொடக்கம்!

கூடங்குளம் 3, 4-வது அணுஉலை கட்டுமாணம்: புதின்- மோடி நாளை தொடக்கம்!

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்: முதல் உலை நாட்டுக்கு அர்ப்ணிப்பு!

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்: முதல் உலை நாட்டுக்கு அர்ப்ணிப்பு!

கூடங்குளம் அணு மின் நிலையம்:  2-வது யூனிட்டில் மின்உற்பத்தி

கூடங்குளம் அணு மின் நிலையம்: 2-வது யூனிட்டில் மின்உற்பத்தி