மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக்ஸ்: மயிரிழையில் வெண்கலப் பதக்கம் நழுவியது

மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக்ஸ்: மயிரிழையில் வெண்கலப் பதக்கம் நழுவியது

ஒலிம்பிக்கில் ஏன் தோற்றோம்?

ஒலிம்பிக்கில் ஏன் தோற்றோம்?

மரணத்தின் பிடியில் வீராங்கனைகள்   : கொலைகார இந்திய ஒலிம்பிக் அமைப்பு

மரணத்தின் பிடியில் வீராங்கனைகள் : கொலைகார இந்திய ஒலிம்பிக் அமைப்பு

ஒலிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவின் யோகேஸ்வர் தத் தோல்வி

ஒலிம்பிக்ஸ்: இந்தியாவின் யோகேஸ்வர் தத் தோல்வி

ஒலிம்பிக்: இந்தியாவுக்கு  மேலும் பதக்கங்கள்?

ஒலிம்பிக்: இந்தியாவுக்கு மேலும் பதக்கங்கள்?

ஒலிம்பிக்கில், உசைன் போல்ட் அசுர சாதனை! மூன்று முறை மூன்று தங்கம்!

ஒலிம்பிக்கில், உசைன் போல்ட் அசுர சாதனை! மூன்று முறை மூன்று தங்கம்!

ஒலிம்பிக்: இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்

ஒலிம்பிக்: இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்

ஒலிம்பிக்:    சிந்துவின் வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும் கோபிசந்த்!

ஒலிம்பிக்: சிந்துவின் வெற்றிக்குப் பின்னால் இருக்கும் கோபிசந்த்!

அதிர்ச்சி: இந்திய குழுவுக்கு தலைமை மருத்துவ அதிகாரியாக போலி டாக்டர்!

அதிர்ச்சி: இந்திய குழுவுக்கு தலைமை மருத்துவ அதிகாரியாக போலி டாக்டர்!

ஒலிம்பிக்… எட்டாவது நாள்   : இந்தியா பதக்க கனவு நிறைவேறுமா?

ஒலிம்பிக்… எட்டாவது நாள் : இந்தியா பதக்க கனவு நிறைவேறுமா?

ஒலிம்பிக்: இந்திய வீரர்கள் பங்குபெறும் இன்றைய போட்டிகள்!

ஒலிம்பிக்: இந்திய வீரர்கள் பங்குபெறும் இன்றைய போட்டிகள்!

முதல் தங்கம் வென்றது  சிறிய,  ஃபிஜி! இந்தியாவுக்கும் இது பெருமைதான்!

முதல் தங்கம் வென்றது சிறிய, ஃபிஜி! இந்தியாவுக்கும் இது பெருமைதான்!