சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ.77.91-க்கும், டீசல் ரூ.71.91-க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ.77.91-க்கும், டீசல் ரூ.71.91-க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.77.29க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.69.59க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.77.29க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.69.59க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.97க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.97க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.81க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.81க்கும், டீசல் ரூ. 69.54க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.08க்கும், டீசல் ரூ. 69.60க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.08க்கும், டீசல் ரூ. 69.60க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.87க்கும், டீசல் ரூ. 69.71க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.87க்கும், டீசல் ரூ. 69.71க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.99க்கும், டீசல் ரூ. 69.77க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 75.99க்கும், டீசல் ரூ. 69.77க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 7.04க்கும், டீசல் ரூ. 69.83க்கும் விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 7.04க்கும், டீசல் ரூ. 69.83க்கும் விற்பனை

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.09, டீசல் ரூ. 69.96க்கு விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.09, டீசல் ரூ. 69.96க்கு விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.90, டீசல் ரூ. 70.94க்கு விற்பனை

சென்னையில் பெட்ரோல் ரூ. 76.90, டீசல் ரூ. 70.94க்கு விற்பனை

சவூதி பெட்ரோல் ஆலை தாக்குதல் எதிரொலி: ஒருவாரத்தில் ரூ.1.46 உயர்ந்த பெட்ரோல் விலை..

சவூதி பெட்ரோல் ஆலை தாக்குதல் எதிரொலி: ஒருவாரத்தில் ரூ.1.46 உயர்ந்த பெட்ரோல் விலை..