மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் மற்றும் வாக்கு ஒப்புகை இயந்திரம் தனியாரால் சோதிக்கப்பட்டதா?

மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் மற்றும் வாக்கு ஒப்புகை இயந்திரம் தனியாரால் சோதிக்கப்பட்டதா?

ஈவிஎம் வாக்குகளுக்கும், விவிபாட் பதிவுக்கும் இடையே வித்தியாசம் வந்தால் மறுவாக்குப்பதிவு: வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்

ஈவிஎம் வாக்குகளுக்கும், விவிபாட் பதிவுக்கும் இடையே வித்தியாசம் வந்தால் மறுவாக்குப்பதிவு: வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்

வாக்காளர்களே உஷார்: உங்களது வாக்குகள் பதிவாகிறதா என்பதை ‘விவிபாட்’-டில் உறுதி செய்யுங்கள்…(வீடியோ)

வாக்காளர்களே உஷார்: உங்களது வாக்குகள் பதிவாகிறதா என்பதை ‘விவிபாட்’-டில் உறுதி செய்யுங்கள்…(வீடியோ)

ஒரு தொகுதியில் 5 விவிபாட் இயந்திரங்கள் பொருத்த வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்சநீதி மன்றம் உத்தரவு

ஒரு தொகுதியில் 5 விவிபாட் இயந்திரங்கள் பொருத்த வேண்டும்: தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்சநீதி மன்றம் உத்தரவு

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விவிபாட் இயந்திரம் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்: தேர்தல்ஆணையத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விவிபாட் இயந்திரம் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்: தேர்தல்ஆணையத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் விவிபாட் இயந்திரம்: நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல்

பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் விவிபாட் இயந்திரம்: நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல்